โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
จำนวนร้านค้าทั้งหมด 179 ร้าน ข้อมูลวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ที่
ร้านค้าเลขที่
ชื่อร้าน
ชื่อ-สกุลผู้เช่า
ยอดเงินที่ค้างชำระ
1
11 ร้านอาหารลานอิฐ 11 นายซุไลมาน เจะวานิ   5,387.75
2
1/5 ร้านอาหารลานอิฐ แผลอย 1/5 ล่าง นางสาวจิตติยา เบ็ญฮายีสะมาแอ   3,404.00
3
1/11 ร้านอาหารลานอิฐแผงลอย 1/11 บน นายสุทัศน์ อ้นบุตร   3,404.00
4
6/1 ร้านถ่ายเอกสาร อาคาร10 นายภูรี นกหนู คณะศึกษาศาสตร์   799.55
5
6/5 ร้านน้ำชา วงเวียนหน้ามอ นายหนูด อิสลาม   713.00
6
6/9 ที่ทำการไปรษณีย์รูสะมิแล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด   13,011.10
7
019 ร้านน้ำชา วงเวียนหน้า มอ นายหนุด อิสลาม   11.50
8
020 ร้านน้ำชา วงเวียนหน้า มอ (เลขที่ 17/34) นายหนุด อิสลาม   57.50
9
023 ร้านอาหาร หน้าวงเวียน มอ. นางสุรสา ราชนุ้ย   236.90
10
150 ร้านอาหารลานประดู่ 6 นายธีรพงศ์ แวหะยี   15,267.69
11
253 ร้านค้าอาคาร 19 (บริษัทจำลองเศรษฐศาสตร์ฯ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ (ศูนย์บ่มเพาะฯ)โทร.1104   374.33
12
261 ลานอิฐพิเศษ 3 (เครปญี่ปุ่น) นางสาวนัทรียา มูซอ   3,536.25
13
290 ร้านอาหารหอพัก 9 (ร้านที่ 3) นายนิมุ นิตีมุง   6,181.25
14
322 ร้านกาแฟบ้านศึกษาศาสตร์(ข้างอาคาร 10) นางธนมล ศรีมันตะ   4,220.23
15
325 โครงการการศึกษาคุณภาพอากาศและชี้บ่งแหล่งกำเนิด มลภาวะทางอากาศที่มีนัยสำคัญก่อนมีโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า:กรณีศึกษา พื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา   6.04
16
326 ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ (อาคาร 58) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์เเซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด   14,858.00
17
373 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ภายในวิทยาเขต นายสมบูรณ์ คงคำ หจก สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง   2,777.25
18
374 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต นายสมบูรณ์ คงคำ หจก สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง   1,932.00
19
391 โรงจอดรถคณะพยาบาล นายจิรเดช พงศ์นวเลิศปัญญา   428.66
20
406 เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโมัติและห้องเก็บสินค้า บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ณ อาคาร 17 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้   7,009.35
21
431 โรงพยาบาลสนาม 5 (หอพัก 6 มอ. ปัตตานี) โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี   13,946.63
22
439 Five Star Salam นายมูฮัมมะซายดี เฮาะมะ   5,594.75
23
451 ราวน์ เชอร์รี่ สเตอชั่นเนอรี่ แอนด์ คาเฟ่ นายอัฟฟาน โตะดง   1,736.50
24
465 เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง เครื่องพรินต์อัตโนมัติ Dou บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด   7,015.00
25
478 สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี นางจุฑารัตน์ ไลวานิช   6,233.00
26
480 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ นายพงษ์ธนโชติ เลาหวนิช ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ธนโชติ โยธา   230.00
 ยอดเงินค้างชำระรวม 118,372.23